Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

Jesteś kobietą, o której mężczyzna może tylko marzyć. Moją, tylko moją winą jest, że nie mam natury marzyciela.

— Andrzej Sapkowski
Reposted bymooncturia666rwijmizeby

June 19 2015

Wydaje mi się, że ja chciałam za bardzo, a ty niedostatecznie.
— Jay Crownover, Buntownik
Reposted fromrol rol viawerterowska werterowska
Jeśli moja nieobecność nie zmienia niczego w Twoim życiu, to moja obecność w nim też nie ma już żadnej wartości.
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viakarolski karolski
"Bycie parą jest ciężkie. A zobowiązania, poświęcenia - to trudne. Ale jeśli to ta właściwa osoba, to wtedy jest łatwo. Patrzeć na dziewczynę i wiedzieć, że jej szczęście jest wszystkim czego pragniesz w życiu, to powinna być najłatwiejsza rzecz na świecie. A jeśli tak nie jest, to oznacza, że to nie jest ta jedyna."
— ?
Reposted fromExfeletes Exfeletes viawerterowska werterowska
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viawerterowska werterowska
8646 6bfc 300
Reposted fromwerterowska werterowska

May 15 2015

5502 4a4f 300

May 12 2015

7506 4b08 300
Reposted fromniefajna niefajna viasupernatural supernatural
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viaglorstine glorstine

May 07 2015

8223 ef90 300

Twin Peaks

Nie skomentuję tego. Już w tym tygodniu byłem niemiły.
— aspołeczny

May 03 2015

Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viahogwarts hogwarts

April 30 2015

  • me:makes a mistake
  • me:thinks about mistake every night for the next 7 years
Reposted frompanimruk panimruk viawerterowska werterowska

April 27 2015

4989 8a49 300
Reposted fromohnina ohnina viahogwarts hogwarts
I can't do both.
Reposted fromzatora zatora viahimym himym
7044 61ed 300
Reposted fromKaviah Kaviah viavoty voty
Dean Winchester  + Most Attractive
8288 f71a 300
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viavoty voty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl